V TOREK, 13.11., VOLILNI OBČNI ZBOR NK TOLMIN

Vse člane in simpatizerje NK Tolmin vabimo, da se v torek, 13.11. ob 19.30, v Tornijevi dvorani v Tolminu udeležite volilne skupščine kluba.

Dnevni red volilnega občnega zbora je naslednji:

  1. Otvoritev zbora, pozdrav predsednika, himna
  2. Izvolitev delovnega predsedstva in ugotovitev sklepčnosti
  3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
  4. Poročila za obdobje 2014 – 2018
  5. Obravnava in sprejem poročil
  6. Razrešitev članov organov kluba in izvolitev novih za obdobje 2018 – 2022
  7. Obravnava sprememb in sprejem novega statuta kluba
  8. Program dela in finančni plan za obdobje 2018-2022
  9. Pobude in vprašanja
TKK Avtoprevoz Avtoprevoz Cement NKBM Občina Tolmin Triglav Vzajemna Maya športni turizem
Hidria