DELA v športnem parku Log

 

Občina Tolmin kot lastnica je po dogovoru z NK Tolmin le pričela z obnovitvenimi deli v športnem parku Log. Zamenjana bo že dotrajana travnata ruša, uredilo se bo pa tudi avtommatsko namakanje igrišča. Zadostno količino vode se bo zagotovilo iz že urejenega črpališča. Treningi selekcij NK Tolmin bodo začasno potekali na pomožnem igrišču na Brajdi.

Prav tako se bo delno saniralo nogometno igrišče na Brajdi, ki je bilo poškodovano ob ureditvi nove atletske steze v jesenskem času. Celovita obnova igrišča na Brajdi, namakalnega sistema in gradnja novih garderob pa se bo po planu pričela takoj po končanem pomladanskem delu nogometnega prvenstva.

 

TKK Avtoprevoz Avtoprevoz Cement NKBM Občina Tolmin Triglav Vzajemna Maya športni turizem
Hidria