VOLILNI OBČNI ZBOR NK TOLMIN – 24.8.2022

Upravni odbor NK Tolmin vabi svoje člane na volilni občni zbor, ki bo potekal 24. avgusta, ob 20.00, v Tornijevi dvorani v Tolminu.

DNEVNI RED:

  1. Otvoritev zbora, pozdrav predsednika, himna
  2. Izvolitev delovnega predsedstva in ugotovitev sklepčnosti
  3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
  4. Poročila za obdobje 2018 – 2022
  5. Obravnava in sprejem poročil
  6. Razrešitev članov organov kluba in izvolitev novih za obdobje 2022 – 2026
  7. Program dela in finančni plan za obdobje 2022-2026
  8. Pobude in vprašanja

Vljudno vabljeni!

TKK Avtoprevoz Avtoprevoz Cement NKBM Občina Tolmin Triglav Vzajemna Maya športni turizem
Hidria