U7

u9

TINE Bajt

MATIC Borovničar

JAKA Cvijanovič

TIMOTEJ Červ

VAL Čujec

LEOPOLD SVIT Fon

STAŠ Jarc

TILEN Jelušič

JAKA Kanalec Kos

MATIC Kanalec Kos

MIHA Kenda

VITAN Kutin

KRAS Leban Jež

SVIT Leban Jež

OLIVER Leban

TOMAŽ Leban

LEON Lestia Leban

ALEKS Lubi Bratuž

JAKOB Luznik

JERNEJ Manfreda

FILIP Mitev

DANIEL Mlekuž

LUKA Močilnik

RONI Nikolaš Orel

ROK Pavšič

ARSEN Rakušček Kragelj

ŽAK Rejec

MARCEL Skočir

ŽIGA Stamenković

UROŠ Šebez

VID Špolad

ERIK Štrukelj

VID Valentinčič

TIM Vaupotič

LOVRO Velikonja

Trenerja: Bine Kavčič, Aleš Rutar

Avtoprevoz Tolmin